leidziamas_zuvu_dydis

Ištrauka iš mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių:

12. Draudžiama gaudyti:

12.3. mažesnes nei šių dydžių (žuvys matuojamos nuo snukio pradžios iki uodegos peleko galo, vėžiai – nuo galvos smaigalio pradžios iki ištiestos uodegos plokštelės galo):

 • 12.3.1. lašišas (Salmo salar) 65 cm;
 • 12.3.2. šamus (Silurus glanis) 75 cm;
 • 12.3.3. šlakius (Salmo trutta trutta) 65 cm;
 • 12.3.4. salačius (Aspius aspius) 52 cm;
 • 12.3.5. vėgėles (Lota lota) 49 cm Kuršių mariose, 40 cm – kituose telkiniuose;
 • 12.3.6. ūsorius (Barbus barbus) 47 cm;
 • 12.3.7. sterkus (Sander lucioperca) 46 cm;
 • 12.3.8. lydekas (Esox lucius) 45 cm;
 • 12.3.9. kiršlius (Thymallus thymallus) 29 cm;
 • 12.3.10. marguosius upėtakius (Salmo trutta fario) 30 cm;
 • 12.3.11. žiobrius (Vimba vimba) 28 cm;
 • 12.3.12. šapalus (Leuciscus cephalus) 25 cm;
 • 12.3.13. meknes (Leuciscus idus) 28 cm;
 • 12.3.14. lynus (Tinca tinca) 25 cm;
 • 12.3.15. karpius (Cyprinus carpio) 30 cm;
 • 12.3.16. baltuosius amūrus (Ctenopharyngodon idella) 30 cm;
 • 12.3.17. marguosius plačiakakčius (Artistichtys nobilis) 30 cm;
 • 12.3.18. plačiažnyplius vėžius (Astacus astacus) 10 cm;
 • 12.3.19. siauražnyplius vėžius (Astacus leptodactylus) 10 cm.

* Informacija paimta iš Aplinkos Ministerijos svetainės.